Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" zaprasza!

Świetlica w Warszkowie zmodernizowana!

W listopadzie zakończono prace nad wymianą dachu w świetlicy wiejskiej w Warszkowie. Remont świetlicy był jednym z postulatów mieszkańców podczas zebrania wiejskiego. Objął on zdjęcie eternitu, przebudowę kominów, wykonanie nowego opierzenia, wymianę części rynien oraz wymianę daszku nad wejściem. Świetlicę zmodernizowano przy udziale środków z funduszu sołeckiego, dofinansowaniu Gminy Wejherowo oraz środków własnych mieszkańców Warszkowa. Całkowita wartość remontu wyniosła ponad 54,5 tys. zł.

Dzień Pracownika Socjalnego w Gminie Wejherowo

Dzień Pracownika Socjalnego co roku akcentowany jest w Gminie Wejherowo. Z tej okazji, również w tym roku Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło odwiedził pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Na ich ręce złożył wiązankę kwiatów oraz List Gratulacyjny z życzeniami dalszego, równie skutecznego realizowania misji niesienia pomocy potrzebującym, satysfakcji z pracy oraz spełnienia w życiu osobistym.

Andrzejkowe zabawy w Warszkowie

Andrzejki to nie tylko okazja do zabaw dla dorosłych. Jest to również dobry pretekst do fantastycznych spotkań dzieci, które tak samo dobrze bawią się przy wykonywaniu wróżb lub przy wesołych pląsach. Z tej okazji skorzystały dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego w Warszkowie. 20 listopada wraz z nauczycielką Karoliną Laskowską, a także Panią sołtys Dorotą Formelą i przedstawicielami rady sołeckiej zorganizowano tam zabawę andrzejkową. Pięknie przebrane dzieci świetnie bawiły się podczas przygotowanych dla nich zabaw oraz częstowały przygotowanym dla nich poczęstunkiem. Do zabawy dołączył również radny Józef Pranga, który dodatkowo obdarował dzieci słodyczami.

zobacz zdjęcia

Konsultacje społeczne!

Partnerzy: